Dofinansowanie projekt z UE

Elizabeth Konin Żywioł Sp.j. realizuje projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla Elizabeth Konin Żywioł Sp.J."

 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

 

Wartość projektu: 239.723,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 239.723,31 zł